Otevřený dialog

V severním cípu Finska, coby kamenem dohodil od polárního kruhu, proměnila skupina novátorských rodinných terapeutů konvenční systém péče o duševní zdraví v oblasti s kdysi nejhoršími dopady léčby schizofreniků v celoevropském měřítku takovým způsobem, že dnes dosahují celosvětově nejlepších výsledků u prvních psychotických epizod. Svému přístupu říkají Otevřený dialog.

open dialogue_image_largerJejich zásady, v éře takřka celoplošné medikace a nedobrovolných hospitalizací snad odvážné, jsou překvapivě prosté. S klientem v krizi pracují okamžitě a často denně, dokud se krize nevyřeší. Místo hospitalizace a následné stigmatizace upřednostňují návštěvy doma u svých klientů. A co je nejzajímavější, psychiatrické léky nasazují jen výjimečně – pouze v těch nejnutnějších případech.

Pracují ve skupinách, protože psychózy vnímají jako vztahové problémy. Do léčebného procesu zapojují rodiny a sociální sítě svých klientů, a také zúčastnění zdravotníci pracují týmově, nikoli izolovaně a samostatně. V jejich pojetí má navíc každý hlas svůj význam, se zvláštním ohledem na osoby v krizi. A konečně – své služby poskytují v rámci finského systému zdravotní péče zdarma.

Otevřený dialog je pestrá mozaika rozhovorů s psychiatry, psychology, středním zdravotním personálem a novináři, přinášející jak mocnou vizi úspěšného bezlékového režimu, tak tvrdou kritiku konvenční psychiatrické léčby.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *