Healing Homes (Dansk)

Healing Homes“, en dokumentarfilm af Daniel Mackler, følger arbejdet i Familjevårdsstiftelsen i Gøteborg, Sverige – et projekt, der, i denne tid med polyfarmaci og  psykiatriske diagnoser-for-livet, hjælper mennesker til at komme sig fra psykose uden brug af medicin.

På baggrund af 20 års erfaring anbringer organisationen mennesker, der er blevet svigtet af den traditionelle psykiatri, i gæstefamilier – hovedsaglig landbrugsfamilier på landet i Sverige – som en begyndelse på en helt ny livsrejse.

Gæstefamilier udvælges ikke på grundlag af nogen som helst psykiatrisk ekspertise, men snarere for deres indfølingsevne, stabilitet og deres ønske om at give tilbage. Folk lever i disse familier fra et til to år og bliver til et fuldtintegreret medlem af et fungerende healing homes_image_largerfamiliesystem. Medarbejderne tilbyder klienterne intensiv psykoterapi og giver gæstefamilierne intensiv supervision.

Familjevårdsstiftelsen undgår at anvende diagnoser, bestræber sig på at hjælpe mennesker til at trappe sikkert ud af psykofarmaka, og stiller sine tjenester, der ydes i sammenhæng med det svenske sundhedssystem, gratis til rådighed.

„Healing Homes“ kombinerer interviews med klienter, gæstefamilier og ansatte, både for at skabe en kraftfuld vision af medicinfri recovery og en øjenåbnende kritik af psykiatriens medicinske model.

OBS: Jeg har besluttet, at gøre alle mine film vederlagsfrit tilgængelige på Youtube, da jeg gerne vil dele dem med verden. Lad os få en revolution af psykiatrien!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *