Åben Dialog

Højt oppe i det nordlige Finland, et stenkast fra polarcirklen, har en gruppe innovative familieterapeuter omvandlet områdets traditionelle psykiatriske system, der førhen havde nogle af de dårligste behandlingsresultater for skizofreni, til et system, der i dag statistisk set får de bedste resultater i verden for førstegangspsykoser. Tilgangen kaldes for Åben Dialog.

Selv om de også er radikale i en tid præget af polyfarmaci og tvangsindlæggelser, er deres principper overraskende enkle. Man mødes med mennesket i krise med det samme og dagligt, indtil krisen er løst. Ved at prioritere møder hjemme hos de hjælpesøgende, undgår open dialogue_image_largerman indlæggelse og den deraf følgende stigmatisering. Og, og det er måske det mest kontroversielle, anvendelsen af antipsykotisk medicin undgås hvor det er muligt.

Der arbejdes i grupper, fordi psykose anses for at være et problem, der involverer relationerne. De hjælpesøgendes familier og sociale netværk inddrages i behandlingsprocessen, og de professionelle arbejder i teams, ikke som isolerede, alenestående behandlere. Derudover værdsætter tilgangen i sin helhed stemmen til enhver i processen, specielt stemmen til personen i krise. Og endeligt ydes hjælpen gratis, som en del af det offentlige finske sundhedssystem.

„Open Dialogue“ fletter interviews med psykiatere, psykologer, sygeplejersker og journalister sammen for at skabe en kraftfuld vision af medicinfri recovery og en hårdtslående kritik af den traditionelle psykiatri.

OBS: Jeg har besluttet, at gøre alle mine film vederlagsfrit tilgængelige på Youtube, da jeg gerne vil dele dem med verden. Lad os få en revolution af psykiatrien!

2 thoughts on “Åben Dialog

    • Greetings Hanne. You can buy it through this page here — if you have Paypal. It’s $34 (U.S. Dollars) and that includes shipping. When you have the DVD you can choose the language from the menu. Danish is there!
      all the best,
      Daniel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *