Ελληνικά

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αποφάσισα να διαθέσω δωρεάν όλες τις ταινίες μου στο Youtube, γιατί θέλω να τις μοιραστώ με τον κόσμο. Για μια επανάσταση στη βιομηχανία της ψυχικής υγείας!

3 thoughts on “Ελληνικά

  1. i just saw your video just by chance in utube the one about why you quit being a psychotherapist . All what you say make sense to me .
    i like the way you speak the truth , and how you went out of the loop … it is wonderful how you share to us about your evolution and it touches me ..
    i wish i could meet you have long discussions with you about life , beauty , enjoyment , art , travelling being a citizen of the world and not only of a country , about living by keeping a free mind and spirit ..
    Thank you

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *