Otwarty Dialog

Na dalekiej północy Finlandii, rzut kamieniem od północnego koła podbiegunowego, grupa innowacyjnych terapeutów rodzinnych przemieniła tradycyjny system zdrowia psychicznego, osiągający kiedyś najsłabsze wyniki w leczeniu schizofrenii w Europie, w system, który obecnie uzyskuje statystycznie najlepsze wyniki na świecie w leczeniu pierwszego epizodu psychotycznego. Swoje podejście nazywają Otwartym Dialogiem.

Ich zasady, chociaż radykalne w dzisiejszej epoce koktajli wielolekowych oraz przymusowych hospitalizacji, są zaskakująco proste. Stosują natychmiastową interwencję i często codziennie spotykają się z osobami przeżywającymi kryzys, dopóki nie zostanie on open dialogue_image_largerrozwiązany. Unikają hospitalizacji oraz wiążącego się z nią piętna, preferując spotykanie się w domach osób, które chcą skorzystać z ich usług. I, co może wzbudzać największe kontrowersje, unikają stosowania leków antypsychotycznych, jeśli tylko istnieje taka możliwość.

Pracują również w grupach, ponieważ postrzegają psychozę jako problem obejmujący relacje. Do procesu leczenia włączają rodziny oraz sieci społeczne pacjentów. Klinicyści natomiast pracują w zespołach, a nie w odosobnieniu, pojedynczo. Ponadto, w ich podejściu ważny jest głos wszystkich uczestniczących w procesie, a szczególnie osoby, której bezpośrednio dotyczy kryzys. I wreszcie, ich usługi, prowadzone w kontekście fińskiej państwowej opieki zdrowotnej, są bezpłatne.

Film „Otwarty Dialog” przeplata wywiady z psychiatrami, psychologami, pielęgniarkami i pielęgniarzami oraz dziennikarzami, aby nakreślić zarówno mocną wizję powrotu do zdrowia bez stosowania leków, jak i ostrą krytykę tradycyjnej psychiatrii.

www.otwartydialog.pl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *