Open Dialogue (Svenska)

I de nordligaste delarna av Finland, ett stenkast från polcirkeln, har en grupp inovativa familjeterapeuter omvandlat områdets traditionella mentalvårdssytem, som en gång I tiden gav några av de sämsta resultaten för schizofreni i Europa till att idag ge de bästa statistiska resultaten för personer som för första gången diagnostiseras med en psykos. De kallas sitt tillvägagångssätt ”Open Dialogue”.

Deras principer, även om de är radikala i dagens multi-medicin och tvångsvårdssamhälle, är förvånansvärt enkla. De träffar klienter i kris direkt och ofta dagligen tills dess att krisen open dialogue_image_largerär över. De undviker att lägga in klienterna på sjukhus och de är konsekvensa med att föredra att träffa den som söker deras hjälp i deras hem. Och kanske mest kontrversiellt av allt, de undviker anti-psykotiska mediciner så fort det är möjligt.

De jobbar också i grupper, för att de ser psykoser som ett problem som involverar relationer. De inkluderar familjer och sociala nätverk till de som söker deras hjälp i behandlingsprocessen och deras kliniker jobbar i team, inte som isolerade ensamma praktiker. Dessutom, deras hela tilvägagångssätt värdesätter varje persons röst i processen, mest av allt personen i kris. Och till slut, de erbjuder sin behandling, som drivs inom ramarna för finsk socialmedicin kostnadsfritt.

”Open Dialogue” väver samman intervjuer med psykiatriker, psykologer, sjuksköterskor och journalister för att skapa både en kraftfull vision för medicinfri återhämtning och en hård kritik mot traditionell psykiatri.

Filmen finns med undertexter på 20 språk.

Jag har beslutat mig för att låta alla mina filmer vara tillgängliga på Youtube utan kostnad. Skälet till det är att jag vill att de sprids runt om i världen. Mitt bidrag till en revolutionerande förändring inom den psykiatriska marknaden!!!

2 thoughts on “Open Dialogue (Svenska)

  1. Hi!
    I wont to buy 3 DVD,all in swedish. Do I have to buy in on this web. Finland is so near Sweden.
    Best regard Kerstin

    • hi Kerstin,
      greetings from New York! Yes, my website is the only way to get these DVDs. BUT….I will actually be in Sweden next week — in Gothenburg (23/4/13 – 28/4/13), and I will have some videos there, IF you are in Gothenburg… I will be there for one week… I might be able to sell them for a little bit less money if they are too expensive for you here on this website. The problem is that shipping from the USA is now very expensive. all the best! Daniel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *