Healing Homes (Svenska)

Healing Homes”, en dokumentärfilm skapad av Daniel Mackler, gestaltar arbetet på Familjevårdsstiftelsen i Göteborg – en verksamhet som i en tid av mycket medicinering och psykiatriska diagnoser- för resten av livet, hjälper människor att återhämta sig från psykoser utan medicinering.

Organisationen som vilar på mer än tjugo års erfarenhet placerar människor vilka healing homes_image_largertraditionell psykiatri har misslyckats med i värdfamiljer- mestadels familjer på landsbygden- för att kunna starta en helt ny livsresa.

Värdfamiljerna är inte valda för sin psykiatriska expertis, snarare för sitt engagemang, stabilitet och önskan att dela med sig. Människor vilka lever hos dem i ett år eller två blir del av ett fungerande familjesystem. Personal erbjuder regelbunden psykoterapi till klienterna och regelbunden handledning till värdfamiljerna.

Familjevårdsstiftelsen förkastar användandet av diagnoser, strävar inom ramen för sitt arbete efter att hjälpa människor att på ett tryggt sätt avsluta sitt psykofarmakabruk.

”Healing Homes” väver tillsammans intervjuer med klienter, värdfamiljer och personal, och skapar härmed både en stark vision om möjligheten till medicinfri återhämtning och en skarp kritik mot den biologiskt inriktade psykiatrin.

Filmen finns med undertexter på 17 språk.

Jag har beslutat mig för att låta alla mina filmer vara tillgängliga på Youtube utan kostnad. Skälet till det är att jag vill att de sprids runt om i världen. Mitt bidrag till en revolutionerande förändring inom den psykiatriska marknaden!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *